Trao giải Thi Olimpic Tiếng Anh, thi giải Toán bằng Tiếng Anh trên internet năm học 2016-2017

Sáng ngày 26/12/2016, tại buổi Lễ chào cờ đầu tuần Ban tổ chức đã thông qua quyết định và trao giải cho các em học sinh đạt giải thi Olimpic Tiếng Anh, thi giải Toán bằng Tiếng Anh trên internet vòng trường, kết quả cụ thể:

* Thi Olimpic Tiếng Anh: 58 giải

– Khối 3: 19 giải (10 giải nhì; 3 giải ba; 6 giải KK)

– Khối 4: 25 giải (9 giải nhất; 12 giải nhì; 1 giải ba; 3 giải KK)

– Khối 5: 14 giải (4 giải nhất; 4 giải nhì; 2 giải ba; 4 giải KK)

* Thi giải Toán bằng Tiếng Anh: 22 giải

– Khối 2: 1 giải (1 giải nhì)

– Khối 3: 9 giải (1 giải nhất; 1 giải nhì; 1 giải ba; 6 giải KK)

– Khối 4: 9 giải (3 giải nhất; 2 giải nhì; 2 giải ba; 6 giải KK)

– Khối 5: 3 giải (1 giải nhất; 1 giải nhì; 1 giải ba)

Cuộc thi đã tạo ra sân chơi trực tuyến môn Toán, Tiếng Anh cũng như tạo điều kiện cho học sinh sử dụng internet như là một phương thức học tập, học sinh được luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá năng lực học tập môn Toán, Tiếng Anh cũng như tăng cường khả năng Tiếng Anh cho học sinh.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng