Trao giải cuộc thi “Giải toán bằng tiếng Việt qua mạng Internet” năm học 2016-2017

 

 

 

 

 

z562288602663_7005d0ec2dc6107a1b16018620f6e190

 

4 giải nhất ( khối 1: 2, khối 3:1, khối 5: 1)

z562288602592_0083393726802d7645eb57d736494819

4 giải nhì ( khối 1: 3, khối 4: 1)

z562288605920_625ee6b381573805f3219695bcc81ad1

15 giải ba ( Khối 1: 9, khối 3: 3, khối 4: 2, khối 5: 1)

z562288606095_24a4fdfd2192bc668417ce048271a17b

66 giải khuyến khích ( Khối 1: 8, khối 2: 14, khối 3: 27, khối 4: 8, khối 5: 9)