Tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2016-2017

Chiều ngày 07/12/2016 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2016-2017. Toàn huyện có 65/76 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi; Trường Tiểu học Tây Tiến có 5 giáo viên được công nhận danh hiệu, trong đó 2 giáo viên đạt xuất sắc. Hội thi đã tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy góp phần triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong nhà trường.