Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp trường năm 2016

Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp trường. Toàn trường có 75 học sinh của khối 3,4,5 tham dự, trong đó khối 3 có 22 em, khối 4, 28 em, khối 5 có 25 em. Kết quả như sau:

Giải nhất: 13 em. Trong đó: khối 4: 9 em, khối 5: 4 em

Giải nhì: 26 em. Trong đó: khối 3: 10 em, khối 4: 11 em, khối 5: 4 em

Giải ba: 6 em. Trong đó: khối 2: 1 em, khối 3: 2 em, khối 4: 1 em, khối 5: 2 em

Giải khuyến khích: 13. Trong đó: khối 3: 6 em, khối 4: 3 em, khối 5: 4 em

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI

(Kèm theo Quyết định số:47/QĐ-THTT  ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Tiến)

STT ID Họ và tên NTNS Lớp Thời gian Điểm Giải
1 1248109994 Nguyễn Minh Hiếu 01/03/2007 4A1 12 phút 57 giây 2000 Nhất
2 1243233604 Nguyễn Phúc Đạt 19/11/2007 4A1 15 phút 25 giây 2000 Nhất
3 1242800988 Nguyễn Đức Huy 22/06/2006 5A3 12 phút 39 giây 2000 Nhất
4 1224022594 Dương Khánh Ly 13/12/2007 4A2 10 phút 40 giây 1990 Nhất
5 1236080814 Phạm Ng Ngọc Nhi 08/04/2007 4A1 17 phút 26 giây 1990 Nhất
6 1249633755 Nguyễn Minh Anh 29/07/2006 5A2 11 phút 52 giây 1980 Nhất
7 1236080559 Ng Anh Mỹ Đức 16/09/2007 4A1 12 phút 25 giây 1960 Nhất
8 1236082765 Nguyễn Thu Hằng 18/06/2007 4A1 23 phút 34 giây 1960 Nhất
9 1236081739 Vũ Hiển Long 21/04/2007 4A2 14 phút 08 giây 1950 Nhất
10 1249179678 Khuất Quang Minh 27/02/2007 4A1 15 phút 59 giây 1930 Nhất
11 1249173985 Nguyễn Trà My 08/01/2007 4A1 18 phút 05 giây 1930 Nhất
12 1248148510 Trần Minh Châu 05/03/2006 5A1 13 phút 30 giây 1920 Nhất
13 1250318545 Nguyễn Minh Hiếu 26/09/2006 5A1 17 phút 39 giây 1900 Nhất
14 1227021468 Trần Thuỷ Tiên 02/06/2007 4A1 16 phút 10 giây 1860 Nhì
15 1248105526 Nguyễn Việt Tiến 27/02/2006 5A3 18 phút 14 giây 1860 Nhì
16 1251716579 Nguyễn Tùng Dương 25/05/2008 3A3 16 phút 37 giây 1850 Nhì
17 1249767392 Phạm Thái Sơn 05/12/2008 3A1 17 phút 36 giây 1850  Nhì
18 1236082592 Phạm Thu Huyền 22/02/2007 4A1 14 phút 17 giây 1840 Nhì
19 1236081610 Đỗ Thành Lâm 04/03/2007 4A1 21 phút 04 giây 1840 Nhì
20 1247340948 Bùi Minh Nguyên 09/12/2006 5A1 21 phút 22 giây 1840 Nhì
21 1249581912 Khuất Thanh Hằng 22/12/2008 3A2 15 phút 48 giây 1780 Nhì
22 1247721937 Lù Phạm Linh Anh 14/10/2007 4A1 17 phút 41 giây 1760 Nhì
23 1249998443 N Phương Linh 07/02/2007 4A1 19 phút 26 giây 1750 Nhì
24 N Thị Phương Thảo a 17/11/2006 5A1 26 phút 30 giây 1750 Nhì
25 1249894392 Lê Phan Quỳnh Chi 22/01/2007 4A1 26 phút 46 giây 1740 Nhì
26 1248582529 Nguyễn Quỳnh Anh 25/09/2008 3A1 23 phút 29 giây 1740 Nhì
27 1236431926 Lê Khánh Linh 06/06/2007 4A1 21 phút 06 giây 1730 Nhì
28 1251260772 Ng Quỳnh Hương 29/09/2008 3A4 17 phút 22 giây 1730 Nhì
29 1247895911 Ng Phương Thảo 10/09/2007 4A1 20 phút 41 giây 1720 Nhì
30 1247461656 Nguyễn Thùy Trang 12/11/2007 4A1 19 phút 22 giây 1700 Nhì
31 1249143089 Sa Thị Mai Linh 06/10/2006 5A3 21 phút 33 giây 1700 Nhì
32 1251751702 Hoàng Phương Linh 10/04/2008 3A1 21 phút 25 giây 1680 Nhì
33 1251861621 Vũ Phương Thảo 03/09/2007 4A1 16 phút 17 giây 1680 Nhì
34 1247735598 Hà Huy Hùng 19/01/2007 4A1 18 phút 48 giây 1680 Nhì
35 1243750405 Phạm Hiền An 06/10/2007 4A2 30 phút 00 giây 1670 Nhì
36 1251940594 Ng Phương Thảo 11/10/2008 3A2 17 phút 27 giây 1660 Nhì
37 1252118075 Đỗ Mai Phương 22/07/2008 3A1 21 phút 29 giây 1650 Nhì
38 Nguyễn Nhật Minh 12/02/2008 3A1 18 phút 53 giây 1630 Nhì
39 1249719428 Ngô Thị Hải Anh 15/07/2008 3A2 21 phút 34 giây 1630 Nhì
40 1244279206 Ng Xuân Tài Anh 22/02/2008 3A2 30 phút 00 giây 1580 Ba
41 1248099897 Đỗ Kim Anh 10/03/2006 5A1 16 phút 47 giây 1570 Ba
42 1251013349 Dương Cao Minh 23/11/2009 2A1 15 phút 32 giây 1540 Ba
43 1242030748 Khuất Trường Thanh 15/11/2006 5A1 18 phút 54 giây 1450 Ba
44 1248145178 Vũ Hồng Anh 14/01/2008 3A1 25 phút 40 giây 1420 Ba
45 1236082192 Trần Thị Khánh Ly 07/08/2007 4A2 19 phút 02 giây 1410 Ba
46 1250226433 Vũ Thị Minh Thư 19/08/2007 4A3 24 phút 15 giây 1390 KK
47 1247743261 Vì Duy Khánh 01/10/2008 3A3 25 phút 10 giây 1350  KK
48 1248608936 Nguyễn Huyền Trang 21/11/2008 3A1 29 phút 55 giây 1320 KK
49 1248617880 Lê Văn Bằng 18/10/2007 4A2 22 phút 20 giây 1280 KK
50 1242389425 Nguyễn Quỳnh Trang 25/08/2006 5A1 27 phút 03 giây 1280  KK
51 1251570969 Đặng Hà Vy 04/14/2008 3A1 22 phút 43 giây 1260 KK
52 1248065938 Nguyễn Đức Bảo 24/03/2008 3A2 25 phút 13 giây 1260 KK
53 1248113751 Trần Đức Trung 04/09/2007 4A1 30 phút 00 giây 1260 KK
54 1247638515 Phạm Quang Huy 04/01/2006 5A2 27 phút 29 giây 1250  KK
55 1252424134 Nguyễn Thành Lộc 07/08/2006 5A1 27 phút 38 giây 1220  KK
56 1251813952 Ng Mai Phương Linh 04/11/2008 3A4 29 phút 59 giây 1210 KK
57 1249619510 Phạm Mai Hoa 16/03/2006 5A1 23 phút 48 giây 1200  KK
58 Hoàng Quốc Việt 04/08/2008 3A1 20 phút 50 giây 1180 KK