SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM SỐ 1

Chiều ngày 23/01/2017 cụm số 1 gồm 5 đơn vị trường Tiểu học: Tây Tiến, Mường Sang, Đông Sang, Ta Niết, Chiềng Hắc tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần 1 năm học 2016-2017.

Nội dung buổi sinh hoạt chuyên môn tập trung vào dự giờ, trao đổi môn Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch; Trao đổi về đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT. Qua buổi sinh hoạt chuyên môn, CBQL và GV đã được giao lưu, chia sẻ về chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại nhà trường.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng