TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TỈNH SƠN LA

Chiều ngày 05/4/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tổ chức tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học lần thứ X. Kết quả huyện Mộc Châu đạt 9/10 giáo viên dự thi, trong đó Trường Tiểu học Tây Tiến có 2 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi là cô Nguyễn Thị Thỏa và cô Đặng Thị Vân. Qua hội thi, các cô giáo được thể hiện năng lực, được học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng của nhà trường cũng như của ngành.Trong hình ảnh có thể có: 5 người, trong nhà

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.