TỔ CHỨC TRUNG THU VÀ TRAO QUÀ CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Thực hiện Công văn số 533/PGD&ĐT ngày 10/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu về việc tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em năm 2018;

Giáo viên và phụ huynh nhà trường đã tổ chức vui Tết Trung thu cho các em học sinh các lớp; trao 13 xuất quà cho 13 học sinh hộ nghèo, mồ côi.

Một số hình ảnh tổ chức trung thu của các lớp:

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 29 người, mọi người đang cười