THU GOM PHẾ LIỆU GÂY QUỸ “KẾ HOẠCH NHỎ” GIÚP ĐỠ CÁC BẠN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Chi hội Chữ thập đỏ và Liên đội nhà trường phát động tới học sinh thu gom phế liệu để hỗ trợ, giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn về sách vở, đồ dùng học tập.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trẻ em