THI GIÁO VIÊN TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI GIỎI NĂM HỌC 2016-2017

Chúc mừng cô giáo Lưu Thị Minh đã đạt danh hiệu Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2016-2017.Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang ngồi, trẻ em và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người trên sân khấu và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người trên sân khấu và mọi người đang đứng