PHÁT ĐỘNG THU GOM, QUYÊN GÓP PHẾ LIỆU GÂY QUỸ “KẾ HOẠCH NHỎ”

Thực hiện Thông báo số 02-TB/HĐĐ ngày 09/10/2017 của Hội đồng Đội huyện Mộc Châu về việc phát động đội viên, nhi đồng thu gom, quyên góp phế liệu gây quỹ  “kế hoạch nhỏ”, ngay từ đầu tháng 11/2017  Liên đội đã triển khai tới toàn thể học sinh trong nhà trường thực hiện việc thu gom vỏ lon bia, giấy vụn…, mỗi học sinh định mức là 2 kg. Hoạt động này đã được toàn thể các em học sinh trong nhà trường tích cực tham gia và hưởng ứng.

Phong trào kế hoạch nhỏ có ý nghĩa trong hoạt động giáo dục nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh. Qua đó, góp phần xây dựng nên tính cách, trách nhiệm của các em học sinh với tập thể, cộng đồng.

Một số hình ảnh thu gom, quyên góp phế liệu của các em học sinh:
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, trẻ em và giày