NGOẠI KHÓA GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH

Thực hiện Công văn số 368/PGD&ĐT ngày 11/7/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu về việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh; Công văn số 1587/ UBND-TCKH ngày 04/7/2017 của UBND huyện,

Chiều ngày 19/10/2017, nhà trường đã tổ chức buổi ngoại khóa giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh học kỳ 1, năm học 2017-2018.

Mục đích của buổi ngoại khóa để giúp các em học sinh thông qua việc xử lý những tình huống cụ thể và nội dung truyện kể kịp thời điều chỉnh kỹ năng sống, cách học hàng ngày để lối sống của các em ngày càng tốt hơn; Hoàn thiện về nhân cách, đạo đức cá nhân để các em. Qua đó tạo ra sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, sự quan tâm, hướng dẫn cụ thể, hàng ngày của giáo viên, cha mẹ học sinh trong việc theo dõi, giáo dục nhân cách cho trẻ.

Một số hình ảnh trong buổi ngoại khóa:

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng