DỰ LỄ ĐÓN BẰNG XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA

Sáng ngày 18/11/2017 thầy và trò Trường Tiểu học, THCS Tây Tiến dự lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia địa điểm trung đoàn 52 Tây Tiến tại tiểu khu 12 – Thị trấn Mộc Châu.

Trong hình ảnh có thể có: 18 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời