DẠY HỌC MĨ THUẬT THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐAN MẠCH

Thực hiện Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT về dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở các trường tiểu học. Từ năm học 2016-2017, nhà trường đã triển khai tới giáo viên dạy Mĩ thuật tham gia tập huấn các lớp bồi dưỡng tại trường, tại huyện để nắm bắt phương pháp mới và thực hiện.

Điểm nổi bật của phương pháp dạy học này là giáo viên có thể chủ động theo từng nội dung tiết dạy và kết hợp nhiều kỹ thuật trong một bài dạy. Nội dung chương trình giáo dục Mĩ thuật theo phương pháp mới không theo trình tự các bài như chương trình hiện hành, giáo viên căn cứ vào đó để xây dựng các chủ đề cho phù hợp. Mỗi chủ đề tạo thành một quy trình mĩ thuật tương tác và tích hợp giữa 5 nội dung: Vẽ theo mẫu; Vẽ trang trí; Vẽ tranh; Tập nặn tạo dáng; Thường thức Mĩ thuật.

Đây là một chương trình giáo dục Mĩ thuật Tiểu học năng động, phát huy, rèn luyện được nhiều kỹ năng cho học sinh, đặc biệt là kỹ năng sống, một sự thay đổi lớn cả về phương pháp lẫn mục tiêu giáo dục của bộ môn Mĩ thuật ở Tiểu học. Ngoài việc thay đổi nội dung phân phối chương trình, sự thay đổi hình thức tổ chức lớp học phần lớn được thông qua hoạt động nhóm.

Một số sản phẩm của học sinh khi học phương pháp này:

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật và ngoài trời

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.