HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐIỂM “CÙNG BẠN ĐẾN TRƯỜNG”

Thực hiện Công văn số 422/PGD&ĐT ngày 22/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2017-2018; Kế hoạch hoạt động của Liên đội nhà trường trong tháng 9. Tại buổi chào cờ sáng ngày 23/9/2017, Liên đội đã phối hợp với Giáo viên khối 5  tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống của nhà trường, giới thiệu cơ cấu tổ chức, hướng dẫn các nội quy học sinh và quy chế nhà trường. Qua đó, giáo dục học sinh ý thức xây dựng, giữ gìn trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn để học tập và rèn luyện đạt hiệu quả.

Một số hình ảnh trong hoạt động ngoài giờ lên lớp:

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, đám đông và ngoài trời