Thăm hỏi, động viên các gia đình có công với cách mạng

Thực hiện kế hoạch tháng 12 của Liên đội Trường Tiểu học Tây Tiến với chủ điểm “uống nước nhớ nguồn”, chiều ngày 21/12/2016 giáo viên chủ nhiệm khối 4, khối 5 và các em đội viên tiêu biểu đã đến thăm hỏi, trao quà cho 6 gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tiểu khu 9, tiểu khu 10 Thị trấn Mộc Châu. Qua hoạt động ý nghĩa này đã giáo dục cho học sinh luôn biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu và phấn đấu học tập, rèn luyện theo gương tốt.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Ông Lê Duy Tá – Thương binh tại Tiểu khu 10

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 Ông Phạm Đình Ngãi – Thương binh Tiểu khu 10

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Ông Phạm Xuân Ấu – Thương binh Tiểu khu 10