SINH HOẠT DƯỚI CỜ CHỦ ĐIỂM “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”

Thực hiện Kế hoạch tháng 12 của Liên đội nhà trường, sáng ngày 18/12/2017  học sinh khối lớp 3 đã tổ chức sinh hoạt dưới cờ với chủ điểm tháng 12 “uống nước nhớ nguồn”. Qua hoạt động này nhằm giáo dục học sinh sự tôn trọng, lòng biết ơn các anh hùng liệt sỹ, dân tộc ta đã hy sinh vì độc lập dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt dưới cờ:

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người trên sân khấu

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người trên sân khấu

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người trên sân khấu