NGOẠI KHÓA GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG “KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO TRẺ EM”

Chiều ngày 07/5/2018, cô Nguyễn Lệ Thủy – Giảng viên Trung ương Đoàn đã giảng 1 tiết giáo dục kỹ năng sống với chủ đề ” Kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em” cho toàn thể 34 CB-GV-NV và 635 em học sinh trong toàn trường.

Thông qua các hoạt động: Trả lời câu hỏi, sắm vai, tạo tình huống, trò chơi, các em học sinh đã có những hiểu biết về mối nguy hiểm của tệ nạn xâm hại tình dục trẻ em; Cách nhận biết các hành vi, hiện tượng xâm hại tình dục trẻ em; Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị xâm hại tình dục; Kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục và tuyên truyền trong cộng đồng.

Một số hình ảnh của tiết ngoại khóa:

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời