NGOẠI KHÓA GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG HỌC KỲ 2

Để giúp học sinh hiểu về di tích lịch sử địa điểm lưu niệm trung đoàn 52 Tây Tiến – di tích lịch sử cấp quốc gia, góp phần bồi dưỡng truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc. Từ đó, các em có động lực, trách nhiệm hơn trong học tập và rèn luyện. Sáng ngày 19/01/2018 nhà trường đã tổ chức buổi ngoại khóa với chủ đề ” tìm hiểu lịch sử truyền thống địa phương”.

Đến dự với buổi ngoại khóa có Bác Nguyễn Quốc Lý – Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường; Chú Hoàng Mạnh Duy, cô Trần Thùy Dương – cán bộ di tích lịch sử khu lưu niệm Tây Tiến và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường có mặt đầy đủ.

Một số hình ảnh của buổi ngoại khóa:

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời