Văn hóa đọc cho học sinh

Văn hóa đọc cho học sinh

Hình ảnh học sinh đọc sách trong giờ ra chơi tại thư viện của nhà trường, thông qua việc tìm hiểu sách, báo, truyện, tài liệu tham khảo … giúp khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong các em, đồng thời…