SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM SỐ 1

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM SỐ 1

Thực hiện công văn số 585/KH-PGD&ĐT ngày 17/11/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm cấp tiểu học năm học 2017-2018; Chiều ngày 23/3/2018 cụm chuyên môn số 1 gồm 7…