KẾT NẠP ĐỘI VIÊN MỚI

KẾT NẠP ĐỘI VIÊN MỚI

Thực hiện kế hoạch tháng 3, chiều ngày 23.3.2017, liên đội đã tổ chức kết nạp đội cho 72 học sinh. Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại khu di tích lịch sử văn bia Tây Tiến, mong rằng các…