SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LẦN 1

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LẦN 1

Thực hiện Kế hoạch số 585/KH-PGD&ĐT ngày 17/11/2017 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm, năm học 2017-2018. Ngày 07/12/2017, tại Trường Tiểu học Mộc Lỵ đã diễn ra hoạt động sinh hoạt chuyên…